Home » Wie zijn wij? » Leefomgeving

Leefomgeving

Dagdagelijks zijn wij bekommerd om onze leefomgeving.

In haar productieplaats te Evere, is Brochage Renaître voortdurend attent op het respect van de leefomgeving en heeft concrete acties ondernomen om enerzijds energiebesparingen door te voeren, en anderzijds het risico of verspilling te beperken, zoals daar zijn :

  •  De automatische recyclage van de afkoelingslucht van de energieverslindende installaties door deze om te zetten in verwarming voor de burelen;
  •  Het automatisch en gecentraliseerd samenbrengen van het papierafval;
  •  Het afval sorteren en afvoeren met certificaat;
  •  Het opvangen van regenwater en hergebruiken voor de sanitaire installaties;
  •  Elektriciteitsopwekking door de installatie van 800 fotovoltaïsche panelen met een capaciteit van 200 kw/u (overeenstemmend met 20 gezinnen).